T plastic disk filtr 120 Xana Suvarma Süzgəci 8Bar 6m3/saat

  • T plastic disk filtr

Item Description

Giriş və çıxış boruları 1,2 düymdən 1,5 düymə qədər
Çəkisi 7 kq-dan 8,5 kq-a qədər dəyişə bilər.
Filtirləmə dərəcəsi 110-170 mikrondan yuxarı

Related items

T plastic disk filtr 120 Xana Suvarma Süzgəci 10Bar 50m3/saat

  • T plastic disk filtr

Item Description

Giriş və çıxış boruları 2 düymdən 3 düymə qədər
Filtirləmə dərəcəsi 110-400 mikrondan yuxarı

Related items